Päivähoito on lapsen oikeus, julkilausuma 18.2.2016

21.2.2016

Yhdistyksen kuukausikokous keskusteli varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen muutoksista. Päätimme antaa asiasta julkilausuman.

Päivähoito on lapsen oikeus

Päiväkoti valmistaa lasta kouluun. Varhaiskasvatus on merkityksellinen palvelu, joka lapselle yhteiskunnan toimesta tarjotaan. Sitä ei pidä rajoittaa perhetilanteen perusteella.

Emme erittele perheitä ja lapsia normaaleiksi tai tukea tarvitseviksi. Emme ole luomassa byrokratiaa, jolla perheet joutuisivat perustelemaan erityisiä tarpeitaan kokoaikaiselle päivähoidolle. Elämäntilanteet vaihtelevat kaikissa perheissä. Kunnioitamme perheiden valinnanoikeutta.

Pääosa lapsista, jotka eivät tarvitse kokoaikaista hoitopaikkaa, on jo nyt osa-aikaisesti päiväkodissa. Siihen myös aktiivisesti ohjataan.

Työelämä on muuttunut. Nuorista vanhemmista yhä useampi on pätkätyöläinen, keikkatyöläinen, työtön työnhakija tai 0-tuntisopimuksella töitä tekevä. Työ on otettava vastaan silloin, kun sitä tarjotaan. Hoitopaikkaa lapsille ei löydy yhtä nopeasti. Nuoret perheet tarvitsevat tukemme.