Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Pidetään huolta Heinolasta, Heinola pitää huolta sinusta - SDP

SDP on Heinolan vaikutusvaltaisin poliittinen puolue. Pitkäjänteinen vaikuttamistyö on jättänyt selvän jäljen kaupunkiimme. Me haluamme olla kehittämässä Heinolaa jatkossakin yhdessä asukkaiden kanssa. Turvataan yhdessä laadukkaat peruspalvelut. Eli pidetään huolta Heinolasta, niin Heinola pitää huolta meistä.

 

Tätä ajoimme tällä valtuustokaudella:

 • Sinilähteen, Kailaan ja lukion uusia koulurakennuksia
 • Koulujen yhteyteen rakennettuja liikunta -ja harrastetiloja
 • Hopeasilta II rakentamista
 • Hillittyä taloudenpitoa
 • Verotuksen säilyttämistä kohtuullisella tasolla
 • Terveyskeskuksen iltavastaanoton säilyttämistä
 • Maksuttomia uimahalli -ja kuntosalivuoroja nuorille
 • Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot on turvattu entisen kokoisina

 

Tätä haluamme tulevalla valtuustokaudella:

 

Sosiaali -ja terveyspalveluiden peruspalvelut turvattava

 • Sosiaali -ja terveyspalvelut tulee järjestää nykyisellä tasolla tulevalla valtuustokaudella
 • Turvataan edunvalvonnalla laajat sosiaali -ja terveyspalvelut Heinolassa tulevaisuudessakin
 • Vanhusten asumis -ja hoitopalvelut tulee säilyttää lähipalveluina

 

Heinolalaisten hyvinvointi

 • 2. Asteen opiskelupaikat tulee säilyttää Heinolassa.
 • Jokaisen lapsen oikeus on kasvaa ja käydä koulua terveessä ja turvallisessa ympäristössä
 • Lasten ja perheiden pahoinvointiin on puututtava voimakkaammin
 • Mahdollistetaan 24/7 harrastekäyttö valmistuvissa koulurakennuksissa

 

Kaupungin elinvoima

 • Luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ja yrittäjyydelle
 • Kaavoitetaan tontteja asumisen ja teollisuuden käyttöön.
 • Tehostetaan tonttien myyntiä ja markkinointia.
 • Heinola säilyy asumisen laatukaupunkina.

 

Kestävä kaupunki

 • Talouden suunnittelussa otetaan huomioon kestävä kehitys
 • Kaupungin talous pidetään tasapainoisena
 • Pidetään kaupungin verotustaso ennallaan.
 • Henkilöstön arvon sekä merkityksen ymmärtäminen taloussuunnittelussa

 

Turvallinen ja esteetön elinympäristö

 • Heinola säilytetään kauniina ja viihtyisänä puistojen ja valojen kaupunkina.
 • Edistetään keskustan turvallisuutta, valvontaa ja puututaan mahdollisiin käyttäytymishäiriöhin
 • Kaupungin ydinkeskustasta on tehtävä esteetön
 • Lisätään kaupungin tuottaman materiaalin esteettömyyttä huomioiden erityisryhmät

Yhdistysuutisia

Kuntavaalien loppukirissä yhdistys onnistui saamaan kaksi uutta ehdokasta. Ehdokkaat ovat Mari Nurmia ja Seppo Tumanto. Tervetuloa mukaan 36 ehdokkaan mainioon porukkaan.
Yhdistys on nimennyt ehdokkaikseen 34 heinolalaista oman alansa asiantuntijaa. Yhdistyksen tavoite on jatkaa kaupungin suurimpana poliittisena ryhmänä vaalien jälkeen.
Heinolan torilla tapahtuu! Tule tapaamaan niin kaupunginvaltuutettujamme, kuin ministeri Ville Skinnaria ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Tarjolla grillimakkaraa
COVID-19 pandemia tilanne vaikuttaa myös yhdistyksemme toimintaan. Palaamme rajoitusten purkautuessa normaaliin kokousrytmiin. Ennen sitä meitä kannattaa seurata esimerkiksi Facebookista